Ψήφισμα για τα μεταλλεία χρυσού από το Δήμο Παύλου Μελά

ds_paulou_mela1ds_paulou_mela2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 Αριθμός απόφασης   208     
Απόσπασμα από το πρακτικό 10/2013  τακτικής  συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα :  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης για τη στήριξη των αγώνων των πολιτών κατά των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική , στον Έβρο και στο Κιλκίς. 
Στη Σταυρούπολη σήμερα στις 27 Μαρτίου 2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00μ.μ. και στην αίθουσα του 3ου ορόφου του Κέντρου Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο,
υπό την προεδρία του κ.  Λάμπρου Αθανάσιου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 17635/20-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου , στον Δήμαρχο και στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ένα (41) μελών, 40  μετά τις 7347 & 7346/21-2-2011 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διαπίστωσης αργίας του Νικολάου Σίβη του Ιωάννη (τέθηκε σε αργία με την 28986/24-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) που ισχύει και για την νέα δημοτική περίοδο 1/1/2011 έως 31/8/2014, βρέθηκαν παρόντα τα  τριάντα τέσσερις  (34).
Παρόντες: Λάμπρου Αθανάσιος, Φερενίδης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Αλέξης, Δαμάσκος Πρόδρομος, Μαγειρόπουλος Γεώργιος, Τριανταφυλλίδης Μενέλαος, Δεληγιάννης Δημήτριος, Σαββίδου Μαρία,  Χριστοδούλου Μιχαήλ,  Φιρινίδου Κυριακή, Αντωνιάδης Κυριάκος, Στολτίδου Ελένη,  Τσαταλμπασίδης Κυριάκος, Μοσχούλας Ιωάννης, Μαρινίδου Αικατερίνη, Παπαδόπουλος Ιωακείμ, Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Πάντσης Κωνσταντίνος, Σερασίδης Σάββας, Αναστασιάδης Βασίλειος, Θεοδοσιάδης  Δημήτριος, Λίλτσης Γεώργιος,  Δεμουρτζίδης Δημήτριος, Αμπρικίδης Γεώργιος, Κασιούλας Ιωάννης,  Παυλίδης Νικόλαος,  Μυρίδου Όλγα, Κοτανίδης Γεώργιος , Αμανατίδου Χαρίκλεια,  Αποστολίδης Σπυρίδων, Κασιμτζίκη Ροδοθέα, Πουρτουλίδης Ιωάννης, Κουτσονικόλας Ευστάθιος, Καλαντίδου Σοφία.
Απόντες: Ασλανίδης Δημήτριος, Αδαμοπούλου Σπυριδούλα, Φραγκοπούλου Αναστασία , Πανταζόγλου Χαράλαμπος,  Ξανθόπουλος Μιχαήλ, και  Καριπίδης Γεώργιος.
Παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  Πολίχνης κα Γαβριηλίδου Κυριακή.
Απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων : Σταυρούπολης κ. Μπαρούτας Ιωάννης και Ευκαρπίας κ. Δομενικιώτης Εμμανουήλ.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά : 1ο Εκτός ημερήσιας διάταξης, 2ο Εκτός ημερήσιας διάταξης, 3ο Εκτός ημερήσιας διάταξης, 4ο Εκτός ημερήσιας διάταξης, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 5ο, 12ο.
Αποσύρθηκε το με αρ. 26ο  θέμα ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παυλίδης Νικόλαος προσήλθε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι :  Θεοδωρίδης Κων/νος, Καλαντίδου Σοφία, Θεοδοσιάδης Δημήτρης , Πουρτουλίδης Ιωάννης και Κουτσονικόλας Ευστάθιος αποχώρησαν μετά την συζήτηση της προ ημερήσιας διάταξης , αφού πρώτα ζήτησαν και πήραν άδεια από το προεδρείο.
Η δημοτική σύμβουλος κα Μυρίδου Όλγα αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης , για προσωπικούς λόγους, αφού πρώτα ζήτησε και πήρε άδεια από το προεδρείο.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πάντσης Κων/νος και Δεληγιάννης Δημήτρης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης , για προσωπικούς λόγους, αφού πρώτα ζήτησαν και πήραν  άδεια από το προεδρείο.
Η δημοτική σύμβουλος  κα Αμανατίδου Χαρίκλεια αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος  ημερήσιας διάταξης , για προσωπικούς λόγους, αφού πρώτα ζήτησε και πήρε άδεια από το προεδρείο.
Ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Κασιούλας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10ου θέματος  ημερήσιας διάταξης , για προσωπικούς λόγους, αφού πρώτα ζήτησε και πήρε άδεια από το προεδρείο.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Τοπούζη Ελένη μόνιμη υπάλληλος και  γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά.
Ο Πρόεδρος έκανε την έναρξη της συνεδρίασης κατά την οποία κλήθηκε κατά νόμο και  παραβρέθηκε ο  Δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο και αρχηγό της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κα Καλαντίδου Σοφία , η οποία διάβασε  και κατέθεσε το ακόλουθο ψήφισμα :
Παίρνοντας υπόψη :
1. Τις διαδικασίες που δρομολογούνται εδώ και χρόνια για το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας στα χέρια των πολυεθνικών , όπως συμβαίνει με τα μεταλλεία χρυσού στην Χαλκιδική, στον Έβρο και στο Κιλκίς.
2. Την παραχώρηση του χρυσού στην εταιρεία ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ , που ο στόχος που έχει είναι να κερδίσει γρήγορα και την ίδια ώρα θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική, στο Νομό Έβρου και στο Κιλκίς. Καταστροφή που θα είναι και οικονομική και περιβαλλοντική διότι δίνοντας προτεραιότητα σε μια τέτοια επένδυση και μάλιστα με όρους κερδοφορίας, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να παρθούν περιβαλλοντικά μέτρα, ταυτόχρονα προσδιορίζει τη φυσιογνωμία μας περιοχής που έχει αναπτυξιακές δυνατότητες.
3. Τις δικαιολογημένα οξύτατες αντιδράσεις των κατοίκων όπως εκφράστηκε με τις πάνδημες κινητοποιήσεις στην Χαλκιδική και τον Έβρο, αλλά και τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των φορέων όπως Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια , Σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς.
4. Την εκτεταμένη χρήση βίας, και την τρομοκρατία σε βάρος των μαθητών και όλου του λαού της Χαλκιδικής με πρόσχημα την προβοκατόρικη και κατευθυνόμενη επίθεση κουκουλοφόρων στις Σκουριές.
Προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει τα παρακάτω :
α) Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους αγωνιζόμενους κατοίκους των περιοχών αυτών και απαιτεί να σταματήσουν οι διώξεις και η τρομοκρατία.
β) Τάσσεται ενάντια στο ξεπούλημα έναντι πινακίου φακής τους ορυκτού πλούτου της περιοχής, που θα εξασφαλίσει υπερκέρδη στου επενδυτές είτε αφορά Έλληνες είτε ξένους επενδυτές, και θα επιφέρει ανεπίστρεπτες καταστροφές στο περιβάλλον.
γ) Απαιτεί να σταματήσουν τώρα οι διαδικασίες ξεπουλήματος του πλούτου της χώρας μας, ο οποίος ανήκει σε όλο το λαό.
δ) Θεωρούμε ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρχει συμπαράταξη όλου του λαού από τον Έβρο έως την Κρήτη, γιατί ο χρυσός δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα, αφορά όλη την χώρα και όλους τους εργαζόμενους.
ε) Επειδή και στην περιοχή μας δρομολογούνται διαδικασίες ξεπουλήματος των ελεύθερων χώρων, όπως των πρώην στρατοπέδων, δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας σε αυτές τις προοπτικές, και καλούμε την Κυβέρνηση ούτε καν να σκέφτεται τέτοιες λύσεις γιατί θα βρει το Λαό της περιοχής μας απέναντί της.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και  έχοντας υπόψη :
1. Το ψήφισμα που κατέθεσε η  δημοτική σύμβουλος και αρχηγός της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κα Καλαντίδου Σοφία.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : Λίλτσης Γεώργιος, Δαμάσκος Πρόδρομος και Τριανταφυλλίδης Μενέλαος
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Την έκδοση του ανωτέρω ψηφίσματος συμπαράστασης για τη στήριξη των αγώνων των πολιτών κατά των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική , στον Έβρο και στο Κιλκίς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2013.
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τοπούζη Ελένη Λάμπρου Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου