Ενημερωτικό Υλικό

Πορίσματα:
Γεωπονική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Συμβούλιο Περιβάλλοντος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ενημερωτικό Υλικό:
Μια σημαντική εργασία αναρτήθηκε από την Πρωτοβουλία Ενάντια στις Βλαπτικότητες. Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Μεταλλευτικών-Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» για την περιοχή των Σκουριών. Η μελέτη χωρίζεται σε τρία μέρη. Για να διαβάσετε τη μελέτη πατήστε τα παρακάτω link. Μέρος 1οΜέρος 2οΜέρος 3ο