6η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26/27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019


Ανοικτό κάλεσμα στην «Από Κοινού» Συνέλευση για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία
Στο πολιτιστικό κέντρο της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας που λειτουργεί στις Σταγιάτες Πηλίου
Έναρξη Σάββατο 26/1 – 13:00 και λήξη την Κυριακή 27/1 το απόγευμα.
Η ανάγκη για αλλαγές στις σημερινές κοινωνίες και στον επαναπροσδιορισμό της θέσης που κατέχουμε μέσα σε αυτές, μας οδηγεί στην επόμενη συνάντηση της συνέλευσης για την Αποανάπτυξη και την Άμεση Δημοκρατία, με σημείο συνάντησης τις Σταγιάτες.
Στην συνέλευση συμμετέχουν μεμονωμένα άτομα, συλλογικότητες και κινήματα που έχουν αναπτυχθεί και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η διαφωνία με το ήδη υπάρχον «αναπτυξιακό» μοντέλο που κυριαρχεί στις σημερινές κοινωνίες και προωθεί τον αλόγιστο καταναλωτικό τρόπο ζωής, αμφισβητείται και σαν απάντηση υιοθετούνται άλλες φιλοσοφίες και πρακτικές.
Όλα τα έμπρακτα εγχειρήματα που βασίζονται στο ενδιαφέρον για το κοινωνικό μοντέλο της αποανάπτυξης, του κοινοτισμού και της αμεσοδημοκρατικής οργάνωσης, αποδεικνύουν την υπαρκτή αντίσταση στην καταστροφή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Η πολύχρονη πορεία ζωής όλων αυτών των ανθρώπων και ομάδων έχει αποδείξει ότι υπάρχουν υγιή και δυναμικά κοινωνικά κύτταρα, οι δράσεις των οποίων επιθυμούν να συναντηθούν και να συντονιστούν, έτσι ώστε να εκφραστεί η κοινή πολιτική τους φιλοσοφία, σε μια προοπτική μετασχηματισμού που ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που θα στηριχθεί:
Στο αποαναπτυξιακό μοντέλο της οικονομίας των αναγκών, της επάρκειας και του μικρότερου οικολογικού αποτυπώματος στη βάση της αφθονίας των υλικών και άυλων Κοινών,
στην κοινοτική οργάνωση με βάση την προσωπική και συλλογική αυτονομία,
σε αμεσοδημοκρατικούς θεσμούς και στη θέσπιση της άμεσης δημοκρατίας με τη μορφή του ομοσπονδιακού Κοινοτισμού.
Η συνέλευση αποτελείται από 4 ενότητες
Γνωριμία και παρουσιάσεις ατόμων και συλλογικοτήτων
Διαμόρφωση της ατζέντας των παρουσιάσεων/θεματικών που ανακοινώνονται πριν αλλά και στην έναρξη αυτής της ενότητας
Συζήτηση και τρόποι δράσεων για κάθε θεματική με συναινετικές αποφάσεις
Πρακτικά ζητήματα της συνέλευσης ( επικοινωνία, συντονιστικό, ομάδες εργασίας).
Ισοτιμία , διαφάνεια, ενεργή συμμετοχή και συναίνεση στην λήψη αποφάσεων είναι βασικές αρχές της λειτουργίας της “Από κοινού” συνέλευσης.
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για την πρόσβαση, διαμονή και δραστηριότητες του διημέρου.
Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός!