Εξορυκτική δραστηριότητα στη ΒΑ Χαλκιδική: χρυσές χορηγίες για θεάματα - ταφόπλακα για την υγεία

Είναι παγκοσμίως τεκμηριωμένο από την επιδημιολογική έρευνα ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα στα ορυχεία χρυσού αυξάνει δραματικά τη νοσηρότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού. Η ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα μολύνονται. Ολόκληρο το οικοσύστημα της περιοχής καταστρέφεται και ο τελικός αποδέκτης όλης αυτής της ρυπογόνου διαδικασίας, ο άνθρωπος, φθίνει, αρρωσταίνει, πεθαίνει.

Στη ΒΑ Χαλκιδική το μοντέλο ανάπτυξης είναι εδώ και χρόνια υποταγμένο στη βαριά μεταλλευτική δραστηριότητα, υποβαθμίζοντας και με το χρόνο εξαφανίζοντας τις άλλες παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, τυροκομία, μελισσοκομία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, τουρισμό. Παράλληλα και κυρίαρχα, η δραστηριότητα αυτή καταστρέφει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, υπονομεύει την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και πληθυσμών σε απομακρυσμένες περιοχές - Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία κ.λπ. - που μπορεί να εισπνεύσουν αερομεταφερόμενα σωματίδια, να υδροδοτηθούν από μολυσμένο με τοξικά νερό ή να καταναλώσουν προϊόντα από ρυπασμένες περιοχές ή θάλασσες.         
                               Υγεία του πληθυσμού 

Οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία είναι η πληθυσμιακή ομάδα με την ταχύτερη και μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την εργασία στα μεταλλεία στα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, λόγω των συχνών εργατικών ατυχημάτων και λόγω της αυξημένης συχνότητας επαγγελματικών ασθενειών εξαιτίας της έκθεσης σε τοξικές ουσίες, σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή ατμοσφαιρική πίεση. Βάσει επιστημονικών παρατηρήσεων, οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία χρυσού έχουν μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης, εμφανίζουν συχνότερα από το γενικό πληθυσμό καρκίνους του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος, νοσήματα του δέρματος, του αίματος και του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς επίσης και αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις.

Μελέτη της δεκαετίας του ΄60, που αφορούσε στους εργαζόμενους των ορυχείων Στρατωνίου Χαλκιδικής, διαπίστωσε ότι από το σύνολο των εργατών που εξετάστηκαν, ένα ποσοστό 14% έπασχε από πνευμονοκονίαση. Από τους ασθενείς αυτούς, το 65% είχε παρουσιάσει το νόσημα μετά από επαγγελματική έκθεση μικρότερη των 10 ετών. Σε έρευνα πεδίου του ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Αθήνα 2007), διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι στις υπόγειες στοές παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση της αναπνευστικής τους λειτουργίας και της ακουστικής τους ικανότητας ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με άλλους εργαζόμενους.

Τα παιδιά αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Σύμφωνα με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), λόγω του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξής τους, διανύουν περιόδους υψηλής ευαισθησίας που τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα σε τοξικούς παράγοντες. Τα παιδιά, σε σχέση με το σώμα τους, πίνουν περισσότερο νερό, αναπνέουν περισσότερο αέρα απ’ ό,τι οι ενήλικες και το γαστρεντερικό τους σύστημα απορροφά μεγαλύτερο ποσοστό χημικών ουσιών, παράγοντες που τα εκθέτουν σε μεγαλύτερο και μονιμότερο κίνδυνο αν ζουν σε ένα μολυσμένο από τοξικές ουσίες περιβάλλον. Μελέτη του ΙΓΜΕ στη Λαυρεωτική Χερσόνησο και στην αστική περιοχή Λαυρίου (1992), των οποίων η ρύπανση θεωρείται σχεδόν μόνιμη λόγω της προηγούμενης μεταλλευτικής δραστηριότητας, διαπίστωσε υψηλή συγκέντρωση μολύβδου στο αίμα και αρσενικού στα ούρα παιδιών που διαμένουν στην περιοχή. Μια ακόμη νεότερη μελέτη της ΕΣΔΥ (2007) έδειξε ότι τα παιδιά στην αστική περιοχή Λαυρίου παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις αρσενικού στα ούρα, οι οποίες συσχετίζονται με μία σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία.

Η τοπική κοινωνία της Χαλκιδικής αγωνίζεται συνεχώς, από την δεκαετία του ΄70 μέχρι σήμερα, εναντίον της εξορυκτικής δραστηριότητας των εκάστοτε εταιρειών που την αναλαμβάνουν - ΜΕΤΒΑ, TVX, Eldorado - και έχει υποστεί και υφίσταται πολλαπλές μορφές καταστολής από το κράτος που τις προστατεύει. Από το 2012 μέχρι σήμερα που παλεύει εναντίον των τερατωδών διαστάσεων εξορυκτικών δραστηριοτήτων και σχεδίων της Eldorado, έχει υποστεί και υφίσταται άγρια καταστολή στις διαμαρτυρίες της, πλήθος δικαστικών διώξεων - για τις οποίες, ας σημειωθεί, αθωώνεται συνεχώς – ποικίλες στρατηγικές διχασμού, χειραγώγησης και διαφθοράς των ανθρώπων της. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι μια ψυχικά τραυματισμένη κοινωνία: διάρρηξη και απώλεια συγγενικών και φιλικών δεσμών, διάβρωση των κοινωνικών σχέσεων κάτω από το βάρος ποικιλόμορφου συνεχούς εκφοβισμού και εκβιασμού, γενικευμένη καχυποψία, εχθρότητα και καταθλιπτική σιωπή.

Τι ακριβώς συμβαίνει στα μέτωπα της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη ΒΑ Χαλκιδική:

Στην Ολυμπιάδα, η συνεχιζόμενη εξορυκτική δραστηριότητα αποδίδει μεταλλευτικά συμπυκνώματα και προς απόρριψη παραπροϊόντα τα οποία περιέχουν αρσενικό, μόλυβδο, κάδμιο, ψευδάργυρο, αντιμόνιο. Τα παραπάνω χημικά στοιχεία είναι ιδιαιτέρως τοξικά και καθώς αναπόφευκτα διαχέονται στο έδαφος και στο νερό της περιοχής, επιβαρύνουν το περιβάλλον και αποδεδειγμένα απειλούν τη Δημόσια Υγεία.

Στις Σκουριές, όταν θα αρχίσει να λειτουργεί η ανοιχτή εξόρυξη (open pit), κάθε μέρα θα εξορύσσονται τόνοι μεταλλεύματος. Στο εργοστάσιο εμπλουτισμού τα μεταλλεύματα αυτά θα υφίστανται επεξεργασία με τη χρήση επιπρόσθετων χημικών ενώσεων. Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας (που αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος) θα αποτεθούν σε γιγάντιες λεκάνες απόθεσης αποβλήτων.

Τα μεταλλεύματα και τα μεταλλευτικά απόβλητα περιέχουν πολυάριθμα επικίνδυνα στοιχεία και βαρέα μέταλλα σε τεράστιες ποσότητες – ενδεικτικά αναφέρουμε αμίαντο, χαλαζία, μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, αρσενικό, κυάνιο, αντιμόνιο.
Η μεθοδολογία της εξόρυξης (επιφανειακές εκρήξεις), η μορφή των μεταλλευτικών αποβλήτων, η μακροχρόνια (αιώνια!) αποθήκευσή τους στην περιοχή, θα οδηγήσουν στη ρύπανση όλης της περιοχής (και όχι μόνο) με τα επικίνδυνα συστατικά τους. Οι επιφανειακές εκρήξεις θα παράγουν καθημερινά τόνους τοξικής σκόνης, η οποία θα μεταφέρεται σε ακτίνα δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων, χιλιομέτρων – μέσω της βροχής η σκόνη αυτή και ό,τι περιέχει θα καταλήγει στο χώμα, στη θάλασσα και στα ποτάμια και θα μπει στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή στο πιάτο και στο ποτήρι μας. Οι επικίνδυνες ουσίες των μεταλλευτικών αποβλήτων, διαμέσου του τοιχώματος των λεκανών απόθεσης, θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή το πόσιμο νερό, τα τοπικά ποτάμια και ρέματα και με τον τρόπο αυτό τα φυτά και τα ζώα όλης της περιοχής.

Οι χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των ορυκτών, και τα βαρέα μέταλλα που μέσω της τροφικής αλυσίδας και του πόσιμου νερού θα καταλήξουν άμεσα σε όλους εμάς, μέσα στον οργανισμό μας, ευθύνονται για πολλές βαριές και θανατηφόρες νόσους, οξείες και χρόνιες. Ο αμίαντος ευθύνεται για πολυάριθμους καρκίνους - πνευμόνων, λάρυγγα, γαστρεντερικού, ωοθηκών. Το αρσενικό, θανατηφόρο δηλητήριο γνωστό από την αρχαιότητα, σε μη άμεσα θανατηφόρες δόσεις προκαλεί βλάβες στα περισσότερα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Η χρόνιαέκθεση στο κυάνιο, ένα επίσης γνωστό δηλητήριο, βλάπτει το νευρικό σύστημα. Ο χαλαζίας είναι ισχυρό καρκινογόνο και σχετίζεται με αυτοάνοσα νοσήματα – ερυθηματώδη λύκο, σκληρόδερμα. Τα βαρέα μέταλλα – χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, αντιμόνιο κ.τλ – επηρεάζουν σχεδόν όλα τα συστήματα του οργανισμού: ευθύνονται για καρκίνους, νευροεκφυλιστικά νοσήματα, εγκεφαλοπάθειες, νοητική υστέρηση, ελλειμματική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα ευπαθή στη βλαπτική επίδραση όλων αυτών των στοιχείων είναι τα παιδιά.

Οι τοξικές ουσίες και οι δεκάδες εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων μπορεί, επίσης, να απειλήσουν με τον πλέον δραματικό τρόπο τη φύση και τη ζωή και να προκαλέσουν καταστροφές τεραστίου μεγέθους, στην περίπτωση που τα φράγματα στα τέλματα αποβλήτων καταρρεύσουν από κακό σχεδιασμό, ελλιπή συντήρηση, πλημμύρες ή σεισμό. Ας σημειωθεί ότι το εργοστάσιο χρυσού και τα τέλματα αποβλήτων βρίσκονται σε μια σεισμογενή περιοχή που έχει δώσει το σεισμό της Ιερισσού, 7 ρίχτερ, το 1932. Τραγικά παραδείγματα τέτοιων καταστροφών είναι οι καταστροφές στη Baia Mare της Ρουμανίας (2000) με τα κυανιούχα απόβλητα να μολύνουν ανεπανόρθωτα το Δούναβη, στην Τουρκία (Esme 2006) με το κυάνιο από τα απόβλητα του χρυσωρυχείου να δηλητηριάζει την τοπική κοινωνία και στη Βραζιλία όπου έχουν συμβεί επανειλημμένα οικολογικές καταστροφές από εξορυκτικές δραστηριότητες (Macacos 2000, Mirai 2007, Mariana 2015, Brumandinho 2019).

Στη Στρατονίκη, τέλος, οι ρωγματώσεις στα σπίτια από τα φουρνέλα στις υπόγειες στοές του μεταλλείου πληθαίνουν και βαθαίνουν και οι κατοικίες και η εκκλησία – το σχολείο έχει κλείσει - είναι πλέον κτίρια επικίνδυνα. Στο όνομα κάποιων θέσεων εργασίας στο ορυχείο συνεχίζεται η, ενδεχομένως, μοιραία σιωπή των ανθρώπων.

Ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης στη ΒΑ Χαλκιδική αποτελεί η παραπομπή σε δίκη (στις 6/6/20) στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης δύο ανώτερων στελεχών της Ελληνικός Χρυσός με τις κατηγορίες της σοβαρής ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η παραπομπή έγινε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής με βάση τις καταγγελίες των επιθεωρητών περιβάλλοντος.

Όλη ωστόσο η βλαπτική για την υγεία και το περιβάλλον δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός καμουφλάρεται με ιδιαίτερη επικοινωνιακή ζέση το τελευταίο διάστημα, μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, διοργανώσεις και χορηγίες. Οι χορηγίες της εταιρίας σε εκθέσεις πολιτισμικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα πουτελούν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, όπως η έκθεση «Τα ορυκτά κι ο άνθρωπος - χωρίς αυτά δεν ζούμε», οι χορηγίες σε φεστιβάλ για την υγεία, οι διοργανώσεις για τον αθλητισμό, οι επιχορηγήσεις σε συλλόγους και συλλογικότητες είναι οι σύγχρονες χάντρες, τα σύγχρονα καθρεφτάκια, που προσφέρονται σε όλους εμάς, τους ιθαγενείς, για να μην αντιδράσουμε στην καταστρεπτική δραστηριότητα της εξόρυξης.

Με επικοινωνιακά κόλπα, με πληρωμένες διαφημίσεις και με πλουσιοπάροχες χορηγίες προσπαθούν να επιχρυσώσουν την ταφόπλακα της υγείας μας.

Το θεμελιώδες ερώτημα είναι τι θα κάνουμε όλοι εμείς: Θα θαμπωθούμε από τις από τις χάντρες και τις επιχρυσώσεις που φέρνουν οι πολυεθνικές των εξορύξεων και οι ντόπιοι υπηρέτες τους ή θα κοιτάξουμε κατάματα, όσο και αν μας τρομάζει, το γεγονός της λεηλασίας και ανεπανόρθωτης καταστροφής της φύσης και την τεράστια απειλή για την υγεία και τη ζωή μας;


Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης
ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας)
ΠΑΣΟΝΟΠ (Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού)
ΕΝΙΘ (Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης)
ΕΙΝΚΥΧ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας Χαλκιδικής)
ΕΙΝΑ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαϊας)

Οι επιπτώσεις στην υγεία και οι τελευταίες εξελίξεις στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 19:30
Οι επιπτώσεις στην υγεία και οι τελευταίες εξελίξεις στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης στο συνεργατικό εγχείρημα για την ανεξάρτητη ενημέρωση και επικοινωνία infolibre.

Μέλη του Κοινωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν σχετική έρευνα, ενώ παρέμβαση θα γίνει από την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγιάς και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος θα αναφερθεί στην επικινδυνότητα της εξόρυξης από το υπάρχον στην περιοχή σεισμικό ρήγμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 19:30 στο χώρο του infolibre: Υπ. Φ. Δραγούμη 4, περιοχή Ροτόντας.

Τηλ. 2310 205014

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 3 χρόνια της κατάληψης παλιού νεκροτομείου στην Αλεξανδρούπολη

Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα 3 χρόνια της κατάληψης παλιού νεκροτομείου. 

2 μέρες αντιπολεμικών εκδηλώσεων
————————————-
-Παρασκευή 1/11, 19:00: Προβολή αντιπολεμικής ταινίας “Foxtrot” (2017,113’) του Samuel Maoz
-Σάββατο 2/11, 19:00: Εκδήλωση-συζήτηση «Διακρατικές εντάσεις και ανταγωνισμού, τελευταίες εξελίξεις με τη νατοϊκή βάση στην Αλεξανδρούπολη, αντιπολεμική διεθνιστική καμπάνια και αντιπολεμικό κίνημα» με τη συλλογικότητα αναρχικών από τα ανατολικά (Θες/νικη) και το Πέλοτο (Ξάνθη)
2 μέρες ενάντια στις εξορύξεις
——————————-
-Παρασκευή 8/11, 19:00: Προβολή ντοκιμαντέρ «Pueblo Macizo” (Κολομβία, 46’) του Pablo Mejia
-Σάββατο 9/11, 19:00: Εκδήλωση-συζήτηση «Αγωνιστικά κινήματα και τοπική κοινωνία ενάντια στις εξορύξεις χρυσού σε Σκουριές και Πέραμα (Έβρος).»
> Εμπειρίες από την «Επιτροπή αγώνα Μεγάλης Παναγιάς» για τον αγώνα τους και την καταστολή που υπέστησαν
> Επιπτώσεις των εξορύξεων χρυσού σε περιβάλλον και οικονομία
2 μέρες DIY διασκέδασης
————————–
-Παρασεκυή 15/11, 23:00: Cocktail Party: winter version
-Σάββατο 23/11, 21:00: DIY live
> Διχασμένες Αλήθειες (Metal-h/c punk)
> Moshpill (mosh n roll)
> Shituation (speed rock n roll)
> Ένα βήμα πριν (punk)
*Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της κατάληψης παλιού νεκροτομείου, στο παλιό νοσοκομείο (επί της παπαναστασίου)
ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΕ ΦΑΣΙΣΜΟ, ΣΕΞΙΣΜΟ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η Eldorado δεν είναι πολιτισμός-είναι καταστροφή και θάνατος

Από τις 7 Οκτώβρη, το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και τον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) φιλοξενεί στην προβλήτα Α του λιμανιού την έκθεση «Ορυκτά και Άθρωπος». Η έκθεση αυτή που κατά τους διοργανωτές αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός που συμβάλλει στην εικαστική, πολιτιστική και πολιτισμική εξέλιξη των κοινωνιών δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ξέπλυμα της εγκληματικής δραστηριότητας τεράστιων βιομηχανιών που βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας και την προστασία της φύσης και των ζώων. 
«Χρυσοί» χορηγοί της έκθεσης δε θα μπορούσαν να είναι άλλοι απότον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων την Ελληνικός Χρυσός, την εταιρία που ευθύνεται για την ολική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στη Χαλκιδική από την εξορυκτική δραστηριότητα. Πλάϊ τους, χορηγοί είναι επίσης και οι Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος Α.Ε., ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε., ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες καθώς και η έταιρη εγκληματική βιομηχανία που ακούει στο όνομα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Την Κυριακή 27 Οκτώβρη, ήταν προγραμματισμένα τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης υπό τη παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Με πρωτοβουλία της Δικτύωσης κινημάτων για τη Γη και τη Ελευθερία μια ώρα νωρίτερα από τα προγραμματισμένα εγκαίνια, αγωνιστές και αγωνίστριες από τοπικές πρωτοβουλίες αγώνα ενάντια στην εξόρυξη Χρυσού στη Χαλκιδική αλλά και μέλη πολιτικών συλλογικοτήτων της Θεσσαλονίκης, βρεθήκαμε έξω από την πύλη του λιμανιού ενάντια στην έκθεση αυτή που δεν είναι τίποτε άλλο από την πολιτισμική βιτρίνα της βαρβαρότητας και της λεηλασίας της φύσης για τα κέρδη των εταιριών.
Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας στην πύλη, πολυάριθμες δυνάμεις της αστυνομίας κύκλωσαν τη συγκέντρωση αρχικά ζητώντας από όλους ταυτότητες για εξακρίβωση αλλιώς θα ακολουθούσαν προσαγωγές. Μάλιστα το ενδιαφέρον της επιχείρησης συνοψίζονταν στη φράση του επικεφαλή «συνεργαστείτε αλλιώς θα προβούμε σε όλα τα νόμιμα προβλεπόμενα μέτρα για τη βίαιη απομάκρυνσή σας». Την αναμονή έπειτα από την άρνηση κάποιων για εξακρίβωση, υποκατέστησε η νέα εντολή που διέτασσε την απομάκρυνσή μας από την πύλη του λιμανιού. Κάτω από τη πίεση των αστυνομικών δυνάμεων, η συγκέντρωση οδηγήθηκε λίγα μέτρα πιό δίπλα (στο ύψος της Βενιζέλου) όπου και έμεινε καθόλη τη διάρκεια περικυκλωμένη από αστυνομικές δυνάμεις. Για πάνω από 2 ώρες και παρά την ασφυκτική παρουσία των μπάτσων, ο κόσμος έμεινε συγκροτημένος φωνάζοντας συνθήματα ενώ ενημέρωνε και τους περαστικούς για την πραγμκατική φύση της έκθεσης. 
Η διαχείριση της κατάστασης από τους επικεφαλείς όχι απλά δε μας εκπλήσσει, αλλά μας δείχνει για ακόμη μια φορά, ποιανού τα συμφέροντα περιφρουρεί η αστυνομία. Από την άλλη θεωρούμε αστεία τη στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός, που μέσα από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προσπαθεί να ξεπλύνει τις αμαρτίες της. Τον τελευταίο χρόνο έχει θέσει σε εφαρμογή μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με βάση την ανεκτίμητη προσφορά των ορυκτών στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Σε αυτή την καμπάνια η Ελληνικός Χρυσός τονίζει συνεχώς πως η εταιρική δραστηριότητα κινείται αμετάβλητα σε τρείς άξονες: σεβασμός στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί - ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία - ασφάλεια για τους ανθρώπους μας και τις οικογένειές τους.
Και επειδή στις εταιρίες αρέσουν τα νούμερα, η απάντησή μας θα αρκεστεί στα χιλιάδες κατεστραμμένα στρέμματα δασών, την ολοκληρωτική αποψίλωση της χλωρίδας και της πανίδας της Χαλκιδικής, τα εκατοντάδες δικαστήρια, τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις απαγωγές και τους ξυλοδαρμούς αγωνιστριών και αγωνιστών. Αυτά για τον ειλικρινή σεβασμό στο περιβάλλον και την ουσιαστική συνεργασία με την τοπική κοινωνία. 
Δε θα σταματήσουμε ούτε στιγμή να αγωνιζόμαστε ενάντια στη λεηλασία της φύσης και την υποβάθμιση των ζωών μας, είτε αυτή προέρχεται από εξορύξεις χρυσού είτε από τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, είτε από τη νέα μόδα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ακούει στο όνομα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, υδροηλεκτρικοί σταθμοί κτλ). Παρά τις διώξεις και την καταστολή, θα μας βρίσκετε συνέχεια μπροστά σας.
Τίποτα δεν τελείωσε, όλα συνεχίζονται.
Καμία αποδοχή-Καμία συναίνεση, χρυσωρυχεία ποτέ και πουθενά.

ΣΚΟΥΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΣΚΟΥΡΙΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Άλλη μια υπόθεση σε σχέση με την εναντίωση στη μεταλλευτική δραστηριότητα φτάνει στο ακροατήριο.
Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου στα Δικαστήρια Πολυγύρου στις 9:00 δικάζονται 7 άνθρωποι για κλείσιμο του δρόμου στο σημείο Χοντρό Δέντρο κατά το τριήμερο δράσεων που είχε διοργανωθεί τον Απρίλιο του 2016.

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κάλεσμα για ΔΕΘ

Η Επιτροπή αγώνα Μεγ. Παναγίας θα συμμετέχει στο μπλοκ Γη & Ελευθερία

Η Δικτύωση Κινημάτων για Γη & Ελευθερία θα συμμετέχει με διακριτό μπλοκ στο συλλαλητήριο ενόψει της ΔΕΘ, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Διαδηλώνουμε με γνώμονα την αντίσταση στη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος από συμφέροντα κρατικά, εταιρικά και ιδιωτικά. Η διατάραξη τοπικών οικοσυστημάτων ζωτικών για την επιβίωσή μας με στόχο την εξόρυξη αγαθών και την παραγωγή ενέργειας για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους, δεν είναι ανεκτή.
Προσυγκέντρωση στην Καμάρα στις 18:00.

Κάποιοι νομίζουν ότι τους αγαπάνε τα αφεντικά τους


Εδώ και χρόνια στην επιτροπή αγώνα Μ. Παναγίας, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των φιλομεταλλευτικών συντοπιτών μας, έχουμε καταθέσει την άποψη ότι στη Β.Α Χαλκιδική υφίσταται και ένας ιδιαίτερος ανθρωπολογικός τύπος, ο “μεταλλωρύχος-δημόσιος υπάλληλος”.
Διαμορφώθηκε από τον Μποδοσάκη, μετά από το σπάσιμο της μεγάλης απεργίας στο Μαντέμ Λάκκο, κατά την περίοδο 1978-1988, επιβλήθηκε την περίοδο 1996-2002 από την καναδική TVX gold και τον πολιτικό της μέντορα Πάχτα και καλλιεργείται προς χρήση από το 2012 μέχρι σήμερα από την επίσης καναδική Eldorado gold και τα συν αυτής πασοκο-νεοδημοκρατικά πολιτικά σούργελα που θα σώσουν την Ελλάδα ξεχαρβαλώνοντάς την.
Πρόκειται για ένα υποκείμενο που επιζητά εργασιακή σχέση μόνο με “κραταιά” ή πολυεθνική εταιρεία “που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει”, σε καθεστώς πελατειακής/κομματικής δημοσιο-υπαλληλικής πρόσληψης αορίστου χρόνου, με νοοτροπία αρχιλουφαδόρου φαντάρου, “πάμε στη δουλειά για να ξεκουραστούμε”.
Προς επίρρωση των παραπάνω αναδημοσιεύουμε από το antigoldgr.org.

Το Σύνδρομο της Στρατονίκης #stratoniki #skouries


Πριν λίγες μέρες, αμέσως μετά την επίδοση των Πρωτοκόλλων Eπικινδύνων Kατασκευών σε ιδιοκτήτες επικίνδυνα ρωγματωμένων σπιτιών της Στρατονίκης, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ προσέλαβε 7 ακόμα κατοίκους της. Εξασφάλισε έτσι τη συνέχιση της σιωπής όλων σχεδόν των κατοίκων για το χωριό τους που βουλιάζει. Τουλάχιστο μέχρι τη νέα επιδείνωση της κατάστασης του οικισμού, οπότε θα προσλάβει άλλους 4-5 και θα ξανακλείσουν τα στόματα.

Η Δημοτική Αρχή που απέρχεται το Σεπτέμβριο είναι υπέρ της συνέχισης της “παραδοσιακής” εξόρυξης κάτω από τον οικισμό, έστω και αν το χωριό βουλιάζει, αν το δημοτικό σχολείο εγκαταλείφθηκε, αν το κοινοτικό κατάστημα έχει ρωγματωθεί βαριά. Με τις 50.000 Ευρώ που έχει εγκρίνει για “έρευνα για τα αίτια του φαινομένου” από το ΙΓΜΕ (τώρα ΕΑΓΜΕ) ελπίζει ότι ξεπλένει τη συνενοχή της στο έγκλημα. Η νέα Δημοτική Αρχή «πάρτα όλα Εταιρεία» ύπολογίζει τα ανταποδοτικά τέλη που θα εισπράξει για τις… διευκολύνσεις που θα προσφέρει στον «Επενδυτή».
Ο Μακαριότατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αδραμερίου και Αγίου Όρους, διάπυρος ικέτης προς τον Κύριον υπέρ της μακροημέρευσης της μεγάλης ευεργέτιδος της περιοχής και απλόχερης χορηγού του έργου της Μητροπόλεως εταιρείας, κλείνει τα αυτιά στα φουρνέλα που βροντούν κάτω από το ναό-μνημείο του Αγίου Νικολάου. Ο ναός που έχει χαρακτηρισθεί επικίνδυνος από τις ρωγματώσεις της λιθοδομής του, αλλά εκείνος στέλνει το ποίμνιο του να εκκλησιασθεί εκεί, ελπίζοντας στην εξ Ύψους προστασία του.
Και ο χορός στη Στρατονίκη καλά κρατεί. Το πρωί οι μιναδόροι τής βάρδιας κατεβαίνουν στα μέτωπα της εξόρυξης για να χτυπήσουν νέα φουρνέλα στα θεμέλια των ρωγματωμένων σπιτιών τους, ελπίζοντας ότι αν καταστρεφεί τελείως το σπίτι θα εισπράξουν τουλάχιστον την “ασφάλιση” από την Εταιρεία. Και οι μανάδες των ελάχιστων μικρών παιδιών που απόμειναν στο χωριό, μόλις ακούσουν το βουητό της πρώτης βάρδιας από τα υπόγεια και δουν το φλυτζάνι με το γάλα να τρέμει, ξεπροβοδίζουν τα παιδιά τους για το σχολείο. Και επιθεωρούν το σπίτι για τις νέες ρωγμές που πρόσθεσε ο άντρας τους που άναψε τα πρωινά φουρνέλα.
Όλη τη μέρα, η Στρατονίκη μοιάζει έρημη. Και το βράδυ οι ελάχιστοι πελάτες στα δυο μικρά μαγαζιά της πλατείας αναλύουν τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα. Σταματούν για να ακούσουν τη βραδυνή «ντουφεκιά» και συνεχίζουν. Και όταν παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, έχουν το νου τους για καινούργιες πλάκες που ξηλώθηκαν και για βαθειά ραγίσματα στο δρόμο που δεν υπήρχαν όταν έφυγαν για τη πλατεία. Νέα σπίτια στο χωριό οι περήφανοι υπάλληλοι στα Μεταλλεία δεν χτίζουν. Οι περισσότεροι μετακόμισαν σε γειτονικά χωριά. Και αφήσαν τα γερόντιά τους να ζούν στα ρωγματωμένα πατρικά τους.
Οι κάτοικοι της Στρατονίκης κρεμούν πανό στο χωριό ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ. ΩΣ ΠΟΤΕ? και ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΙΔΙΑ. Κυκλοφορούν προκηρύξεις ζητώντας να τους προσλάβει η Εταιρεία που τους καταστρέφει. Το όνειρο τους είναι να φορέσουν το κίτρινο γιλέκο με το σήμα HELLAS GOLD. Ας έχουν «δ’λειά» κι ας γκρεμίζεται το σπίτι. Έχουν απομείνει περίπου 700 κάτοικοι, συνταξιούχοι οι περισσότεροι και μεταλλωρύχοι και κάποιοι υπόλοιποι που ελπίζουν σε πρόσληψη. Τις δυό τελευταίες δεκαετίες ο παπά Στρατής έθαψε 410 Στρατονικιώτες και βάφτισε 40 μωρά.
Κι όμως, η Στρατονίκη είναι το πλουσιότερο χωριό της Χαλκιδικής! Ολόκληρη η ακτογραμμή από την Ολυμπιάδα μέχρι λίγο έξω από την Ιερισσό σε ανάπτυγμα περίπου 35 χλμ. και σε μέσο βάθος στη στεριά 2 χλμ. είναι ιδιοκτησία της Κοινότητας Στρατονίκης και των κατοίκων της. Στις πολυάριθμες μοναδικής ομορφιάς αμμουδιές της, το δάσος κατεβαίνει στη άκρη της άμμου. Σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Χαλκιδικής ή της Ελλάδας,η αξία αυτής της περιουσίας θα ήταν μυθική. Αλλά ολόκληρη αυτή η παράκτια περιοχή είναι Μεταλλευτική Περιοχή, τμήμα του Προτεκτοράτου της ELDORADO που καταλαμβάνει το 45% του Δήμου Αριστοτέλη. Σε ολόκληρη αυτή την παραμυθένια ακτή, δεν υπάρχει ούτε ένα ξενοδοχείο, αλλά έχει “εποικισθεί” με εκατοντάδες τροχόσπιτα και παράγκες με περιφράξεις και υπαίθριες τουαλέτες.
Η ίδια η Στρατονίκη είναι (ήταν) ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, μπαλκόνι 450 μ. πάνω απο τη θάλασσα και το ΆγιονΌρος, σε απόσταση δέκα λεπτών από την ακτή. Το παλιό της όνομα Ίσβορος στα Σλάβικα σημαίνει πολλά νερά. Μαρμάρινες δημόσιες κρήνες, μπαξέδες πλάι σε ρέματα με πλούσια νερά, δίναν ζωή στην κωμόπολη με τούς περίπου 1500 κατοίκους. Τα νερά τα στράγγιξαν μέχρι τη τελευταία σταγόνα “τα υπόγεια”.
Ο Μεταλλειολόγος Μηχανικός Γιώργος Τσανανάς, γέννημα-θρέμμα Στρατονικιώτης, γιός αρχιεπιστάτη της Εταιρείας, υπάλληλος της και αυτός για μεγάλο διάστημα και θερμός υποστηρικτής της “Επένδυσης”, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το χωριό του: ”Με ένα σεισμό 4.5-5.0 Ρίχτερ θα πέσουν τα σπίτια στη Στρατονίκη και ενδεχομένως να χαθούν ζωές” . Αλλά η ανησυχία αποκοιμιέται με 5-6 προσλήψεις και μπόλικη δημιουργική άρνηση της πραγματικότητας.
Το «Σύνδρομο της Στρατονίκης» είναι η μοιρολατρική αποδοχή μιας «μοίρας» που φαίνεται αναπόδραστη, είναι το δόγμα της «μη εναλλακτικής» (ΤΙΝΑ – Τhere Ιs Νo Αlternative). Ίσως πάλι να έχει και στοιχεία του «Συνδρόμου της Στοκχόλμης», του ψυχολογικού φαινομένου κατά το οποίο οι όμηροι αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα προς τους απαγωγείς τους και τα θύματα κακοποίησης μερικές φορές δείχνουν αφοσίωση και υπερασπίζονται τους θύτες τους.
Η νοοτροπία αυτή του μονόδρομου, της απόλυτης εξάρτησης από τα μεταλλεία και της υποταγής στην εκάστοτε εταιρεία, καλλιεργείται συστηματικά στη Στρατονίκη και τα «Μαδεμοχώρια» από πολλές δεκαετίες. Σε αυτά τα μικρά χωριά, η αίσθηση της «κοινότητας» φαίνεται να έχει εξαφανιστεί, κυριαρχεί ο ατομισμός και η ρουφιανιά. Η Στρατονίκη, σαν ένα καράβι, βουλιάζει όλη μαζί αλλά όποιος τολμήσει να πει ανοιχτά στους «απ’εξω» στιγματίζεται σαν «προδότης». Και όλοι προσπαθούν να προσκολληθούν ακόμα περισσότερο στην εταιρεία ελπίζοντας ότι όταν τελικά το καράβι βουλιάξει, θα διασωθούν με ελικόπτερο.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕΠριν από λίγες μέρες, τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε το 6ο δεκαήμερο αγώνα στις Σκουριές.
Η αποτίμησή του, στην οποία θα επανέλθουμε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν απρόσμενα θετική.
Αρχικά γιατί επιβεβαίωσε ότι η δυναμική που δημιουργεί και δημιουργείται κατά το δεκαήμερο, αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή/δράση του αντιεξορυκτικού κινήματος καθώς επιτρέπει, με βάθος χρόνου – δηλαδή, σε πραγματικό, απτό, χρόνο – συναντήσεις, ζυμώσεις, προσεγγίσεις και κατά περίσταση παρεμβάσεις.
Αυτό αφορά στην παρουσία και παραμονή στην κατασκήνωση δεκάδων συναγωνιστών και αλληλέγγυων αλλά και στη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων στις διάφορες εκδηλώσεις και δρώμενα που πραγματοποιήθηκαν στην αγκαλιά των αιωνόβιων κατοίκων του Κακάβου αγγίζοντας πτυχές πραγματικής ιστορίας.
Κατά δεύτερον, γιατί παρακολουθήσαμε τα κυβερνητικά παραληρήματα περί ανάπτυξης και επενδύσεων συνοδευόμενα από τους χυδαίους εναγκαλισμούς κυβέρνησης-Eldorado, στο δρόμο και εν κινήσει. Παραμένοντας έτσι κακό αγκάθι στους σχεδιασμούς τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι και δεκάδες πάνοπλοι αστυνομικοί παρουσία υψηλόβαθμων παρακολούθησαν και αυτοί με τη σειρά τους, «διακριτικά» όμως, τα τεκταινόμενα του δεκαημέρου. Νέοι καιροί, νέα ήθη; ‘Όχι και τόσο, θα ήταν μια πρώτη και αυθόρμητη απάντηση αυτών που γνωρίζουν και βιώνουν καθημερινά το θέμα Ελληνικός Χρυσός – Eldorado.
 Με μια μικρή διαφορά όμως, και μάλιστα από την έναρξη κιόλας της νέας κυβερνητικής τάξης πραγμάτων. Την εμφάνιση ακροδεξιών περιττωμάτων στην ευρύτερη περιοχή Σκουριών – Μεγάλης Παναγίας.
Το Σάββατο 27 Ιουλίου, μια ομάδα 27 “και καλά” ανθρωποειδών, πραγματοποίησαν καθ’ ομολογίαν τους «πετυχημένη ενέργεια» προβοκάτσιας στο δεκαήμερο αγώνα, κατεβάζοντας τα δύο πανό σήμανσης του δεκαημέρου στη θέση Χοντρό Δένδρο στην είσοδο του βουνού, 11χλμ μακριά από την κατασκήνωση. Η εν λόγω ομάδα έχει την επωνυμία/φαντασίωση «Ιερός λόχος 2012 ελληνορθόδοξη στρατιά» και εμφανίστηκε με τη συνοδεία, από «διακριτική» φυσικά απόσταση, ισχυρής αστυνομικής δύναμης που τους παραστάθηκε/προστάτευσε καθ’ όλο το 24ωρο παρουσίας τους στο παρακμιακό τροχόσπιτο-κοτέτσι όπου κατασκήνωσαν.
Η σχέση όπως και τα συναισθήματα της επιτροπής αγώνα για τέτοιου είδους υποκείμενα είναι δηλωμένη και γνωστή από την έναρξη του ίδιου του αγώνα το 2006. Όπως παλιά και γνωστή είναι και η σχέση φασιστών και ναζιστοειδών με τις εξορυκτικές εταιρείες, είτε ως άμεσα εμπλεκόμενοι, είτε ως σεκιουριτάδες, είτε ως παρανοημένα καθίκια όπως στην προκειμένη. Είναι σα να λες χρυσή αυγή και εφοπλιστές, χρυσή αυγή και εργοδοτικά σωματεία της ελληνικός χρυσός στο ελληνικό κοινοβούλιο (!?) ή Eldorado 2019 και ιερός λόχος 2012 ως το νέο κοινωνικό της μαντρόσκυλο.
Μερικές επισημάνσεις λοιπόν, αποκύημα ενός απλού ερωτήματος.
Ένα, μαγκιές σε απόσταση 11χλμ, το ξέρουν όλοι, δεν έχουν απλά κανένα νόημα.
Δύο, αν τα παραπάνω ανθρωποειδή νομίζουν ότι ήρθαν στην περιοχή και «πάτησαν» κάτι στην απόσταση των 11 χλμ, εμείς τους καλούμε σε μία εκ του σύνεγγυς συνάντηση κατά το επόμενο δεκαήμερο ή σ’ οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωσή μας, με διάθεση βέβαια να τους θυμίσουμε το πόσο ανθυγιεινή γη μπορεί να γίνει η Μ. Παναγία για τέτοιου είδους ξεράσματα.
Τρία, στην ελληνική αστυνομία διερωτήθηκαν καθόλου για το τι θα συνέβαινε αν τα παραπάνω ενεργούμενα γινόντουσαν αντιληπτά; Ή οι δαιμόνιοι της σύμπραξης κυβέρνησης-εταιρείας-αστυνομίας είχαν σχεδιάσει και προβλέψει την πρόκληση άσχετου περιστατικού ώστε να υπάρχει άμεσος λόγος καταστολής του δεκαημέρου;
Πρόκειται για μια νέα παράμετρο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη απ’ όλους τους αγωνιζόμενους αφού υποδηλώνει ότι στην τελική, μια παρανοϊκή δραστηριότητα με περίβλημα εθνοσωτήριας επένδυσης όπως η μέγα-εξόρυξη στις Σκουριές μπορεί να επιβληθεί μόνο με την άμεση σύμπραξη κράτους-κεφαλαίου (βλέπε την πρωτοφανή σύσταση διμερούς επιτροπής κυβέρνησης – ελλ. Χρυσός) και την «κοινωνική» στήριξη εθελόδουλων εργαζομένων και επαγγελματιών προβοκατόρων.
Υποδηλώνει όμως και κάτι ακόμη, την έντονη ανησυχία του εχθρού (κυβέρνησης και εταιρείας) για την εν δυνάμει αναζωπύρωση των εστιών αντίστασης που προκαλούν οι καταστάσεις σαν το δεκαήμερο αγώνα.
Μετά το τέλος της αριστεροσυριζαίικης παραίσθησης και ενάντια στην παθητικότητα που δημιουργούν η αναμονή και η ανάθεση,
Να ακυρώσουμε στην πράξη την απογείωση της αναπτυξιακής τρέλας.

Επιτροπή αγώνα Μ. Παναγίας