ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Τα νερά του Κάκκαβου: Επιπτώσεις των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη Β.Α. Χαλκιδική


    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΑΣ (Ύδρευσης & Άρδευσης)
    Πολιτιστικός Σύλλόγος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου