Δελτίο τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
Την εκτίμηση ότι η επέκταση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» στη Βόρεια Χαλκιδική, όπως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν πληροί βασικούς όρους και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διατυπώνει η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επιχειρείται υποβάθμιση του μεγέθους και της σημασίας των επιπτώσεων, με ελλιπή – πολλές φορές – επιστημονικά δεδομένα και παρατηρούνται, τόσο ελλείψεις στην τεκμηρίωση μελετών ασφαλείας και επιστημονικών μεθόδων, όσο και παρεκκλίσεις από τις διαδικασίες που προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Επιπλέον, η έκταση των μη αναστρέψιμων βλαβών, κυρίως στο υδατικό περιβάλλον, είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα μεγέθη και τα όρια ανοχής της περιοχής, ενώ γίνεται χρήση επικίνδυνων τοξικών ουσιών, όπως κυάνιο και αρσενικό, χωρίς απόδειξη ασφαλούς τρόπου διαχείρισής τους.
Ακόμη, είναι σημαντικότατη η επιβάρυνση του αέρα εξαιτίας, τόσο της εξορυκτικής, όσο και της μεταλλουργικής δραστηριότητας. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με βάση την πάγια θέση του για την ανάγκη ασφαλούς και βιώσιμης συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ζητά να υπάρξει Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη.

…………………………….

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. οικ. 4089/13.5.2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ»
Την εκτίμηση ότι η επέκταση της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ στη Βόρεια Χαλκιδική, όπως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δεν πληροί βασικούς όρους και άρα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, διατυπώνει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία, που είχε στα χέρια της, με βάση την 20ετή ενασχόλησή της με το θέμα και ιδίως τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ”.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιχειρείται υποβάθμιση του μεγέθους και της σημασίας των επιπτώσεων με ελλιπή πολλές φορές επιστημονικά δεδομένα και παρατηρούνται τόσο ελλείψεις στην τεκμηρίωση μελετών ασφαλείας και επιστημονικών μεθόδων όσο και παρεκκλίσεις από τις διαδικασίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή και η Εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η έκταση των μη αναστρέψιμων βλαβών κυρίως στο υδατικό περιβάλλον είναι δυσανάλογη σε σχέση με τα μεγέθη και τα όρια ανοχής της περιοχής, ενώ γίνεται χρήση επικίνδυνων τοξικών ουσιών όπως κυάνιο και αρσενικό, χωρίς απόδειξη ασφαλούς τρόπου διαχείρισής τους. Ακόμη, είναι σημαντικότατη η επιβάρυνση του αέρα εξαιτίας τόσο της εξορυκτικής όσο και της μεταλλουργικής δραστηριότητας, η όποια αποκατάσταση -όπως προτείνεται- δεν είναι αποτελεσματική κι η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου στην ολοκληρωμένη του μορφή -όπως προδιαγράφεται- ακυρώνει όλες τις άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν την περιοχή.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με βάση και την πάγια θέση του για την ανάγκη ασφαλούς και βιώσιμης συνέχισης της μεταλλευτικής δραστηριότητας, τονίζει ιδιαίτερα ότι η εκτίμηση και αντιμετώπιση της συνολικής επίδρασης του έργου στην ευρύτερη περιοχή, απαιτεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη, δεδομένου ότι:
1. Το έργο δεν είναι μία μεμονωμένη τεχνική παρέμβαση, αλλά ένα ευρύτατο εγχείρημα για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, του οποίου η συνολική επίδραση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως άθροισμα των επιμέρους εκτιμώμενων συνεπειών κάθε επέμβασης.
2. Στην ολοκληρωμένη του μορφή, ανατρέπει τις γενικές αρχές χωροταξικού σχεδιασμού και ακυρώνει κάθε περίπτωση παράλληλης οικονομικής δραστηριότητας.  Η απόφαση για τον αποκλεισμό της υφιστάμενης δραστηριότητας στους τομείς του τουρισμού και της γεωργίας – κτηνοτροφίας δεν μπορεί να λαμβάνεται με τη διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ.
Επισημαίνει ότι υπήρξαν και υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες ενημέρωσης των πολιτών της περιοχής και  εξασφάλισης κοινωνικής συναίνεσης αλλά και με τη γενικότερη συμπεριφορά της πολιτείας στην αντιμετώπιση του θέματος. Οι επανειλημμένες ακυρώσεις ουσιαστικής Δημόσιας Διαβούλευσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα σφραγίσει το παρόν και το μέλλον της περιοχής, συνετέλεσαν στη δημιουργία κλίματος διχασμού της τοπικής κοινωνίας ενώ το έλλειμμα πληροφόρησης, επιχειρείται να αναπληρωθεί με μονόπλευρες εκδηλώσεις ενημέρωσης που εντείνουν την πόλωση. Κυκλοφορούν φήμες για αναπροσαρμογή της ΜΠΕ, τις οποίες το υπουργείο ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει και δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση και ενημέρωση για την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το τίμημα που κατεβλήθη από την «Ελληνικός Χρυσός»,  για τη νομιμότητα της ενίσχυσης της από το δημόσιο και για την υποχρέωση καταβολής εκ μέρους της, κονδυλίου ύψους 15,3 εκ. ευρώ.
Στην επιστολή του προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το ΤΕΕ/ΤΚΜ υπογραμμίζει ότι είναι μείζον ζητούμενο, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που περνάει η Ελλάδα, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να διασφαλίσει το συμφέρον της χώρας και των πολιτών της.
«Οι συμβάσεις που υπέγραψε κατά καιρούς το Ελληνικό κράτος με τις εταιρείες που ανέλαβαν την εκμετάλλευση (κυριολεκτικά) της Β. Χαλκιδικής είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Δυστυχώς, η κρίση και η ραγδαία ύφεση  αυξάνουν  επικίνδυνα τις πιθανότητες πολλαπλασιασμού παρόμοιων φαινομένων εκποίησης, που εξασφαλίζουν για τον επενδυτή τη μέγιστη κερδοφορία , άνευ ορίων – άνευ όρων (των περιβαλλοντικών συμπεριλαμβανόμενων).
Είμαστε βέβαιοι ότι το δεδομένο των μονοσήμαντων επιλογών και η προοπτική των σοβαρών  περιβαλλοντικών βλαβών και των μόνιμων αλλοιώσεων, είτε πρόκειται για τη Βόρεια Χαλκιδική είτε για οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Επικράτειας, δεν μπορεί να σας βρίσκουν σύμφωνη», αναφέρεται στην επιστολή.
Να σημειωθεί ότι στην επιστολή γίνεται αναφορά στις προτάσεις που είχε διατυπώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2004 με αφορμή τη συζήτηση στο νομαρχιακό συμβούλιο Χαλκιδικής της ΜΠΕ του έργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός της εκμετάλλευσης των μεταλλείων Μαύρων Πετρών», οι οποίες παραμένουν επίκαιρες καθώς δεν έχει προχωρήσει ούτε κατά το ελάχιστο η υλοποίησή τους.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι αποφασισμένο, όπως οφείλει, να συμβάλλει με τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία του για την αποφυγή επιλογών με βαρύτατες περιβαλλοντικές και άλλες συνέπειες.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, στους οποίους απαρέγκλιτα βασίζονται οι αποφάσεις μας, βρίσκεται στη διάθεση του ΥΠΕΚΑ για δημιουργική  συνεργασία που θα εξυπηρετεί τον κοινό στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου
ΠΗΓΗ: TEE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου