ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ" ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ 20/07Υπό την ανοχή Πολεοδομίας και Αστυνομίας συνεχίζει και σήμερα να παρανομεί η "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ" πραγματοποιώντας εργασίες εκσκαφών στο χώρο του εργοστασίου. Η Αστυνομία μάλιστα παρευρίσκεται στο χώρο προστατεύοντας την παρανομούσα εταιρεία.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ , η αναστολή αφορά εργασίες για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες εκσκαφών και διαμορφώσεων για την κατασκευή του εργοστασίου. Σύμφωνα με το άρθρο 4. παρ.16 του ΓΟΚ άδεια δόμησης απαιτείται για:
Εκσκαφές , επιχώσεις , επιστρώσεις , διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την παρέμβαση της πολεοδομίας και της αστυνομίας και καλούμε την Εισαγγελία Πολυγύρου να παρέμβει και να τηρήσει τη νομιμότητα.
Εκτός και αν για την "Ελληνικός Χρυσός" δεν ισχύουν οι νόμοι.

Επιτροπή Αγώνα Μεγ. Παναγίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου