1η τοπική γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας

Η τοπική οικογιορτή στη Μεγάλη Παναγία είναι παιδί
της περσινής Πανελλαδικής Οικογιορτής που έγινε στον
τόπο μας.
Στη γιορτή συμμετέχουν καλλιεργητές, μεταποιητές,
χειροτέχνες και συλλογικότητες.
Σκοπός μας είναι η συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσεων,
η αλληλεγγύη, η αυτάρκεια για έναν οικολογικό τρόπο
ζωής κοντά στη φύση, σεβόμενοι τους φυσικούς πόρους
δίνοντας έμφαση σε ιδέες στήριξης και συνεργασίας
μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
αναλυτικά το πρόγραμμα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου