Απόφαση χαστούκι για τον κ. Πάχτα
Από:http://ierissos.blogspot.com/

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου στην Αρναία. Έτσι το θράσος και η αυθαιρεσία πήραν μια πρώτη απάντηση. Ας το σκεφτούν οι Δημοτικοί του Σύμβουλοι που κάθονται σαν γλάστρες στα Συμβούλια και σιωπούν μπροστά στον "σοφό" αρχηγό τους.
                                Ο επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου La Trobe (Η τρόμπα;)
Μετά από το ψήφισμα της από 08/06/2011 ανοικτής λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων της Ιερισσού το οποίο κοινοποιήθηκε στο υπουργείο εσωτερικών και το οποίο αναφέρει ότι:

1. Το Δ.Σ. ΤΟΥ Δήμου Αριστοτέλη με την 180/2011 απόφαση του ψήφισε κατά πλειοψηφία των παρόντων και χωρίς την παρουσία της μείζονος αντιπολίτευσης τον Ο.Ε.Υ. (Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών) του Δήμου Αριστοτέλη.
Σύμφωνα με τον ΟΥΕ που ψηφίσθηκε ουσιαστικά η έδρα του Δήμου Αριστοτέλη μεταφέρεται στην Ιστορική Έδρα του Δήμου την Αρναία καθώς οι βασικότερες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες ουσιαστικά καθορίζουν την Έδρα του Δήμου Αριστοτέλη όπως αυτή προβλέπεται από τον Νόμο 3852/2010 πραξικοπηματικά μεταφέρονται στην Αρναία.
Οι κεντρικές υπηρεσίες που μεταφέρονται είναι η Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Δ/νση Πολεοδομίας, η Νομική Υπηρεσία, η Δ/νση Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Ο ΟΕΥ έρχεται σε πλήρη αντίθεση, με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αυτολεξεί λέει ότι “Έδρα είναι ο οικισμός, στον οποίον εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας” ,
με τις κατευθύνσεις της ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου για την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης που στους πρότυπους ΟΕΥ προβλέπουν κεντρικές υπηρεσίες στην Έδρα του εκάστοτε Δήμου και αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των πρώην ΟΤΑ,
στο πρόγραμμα Καλλικράτης “ότι η διαφορά της ιστορικής έδρας από την διοικητική είναι ότι στην δεύτερη βρίσκονται συγκεντρωμένες οι κεντρικές υπηρεσίες υπηρεσίες και λειτουργίες του δήμου, ενώ στην πρώτη λαμβάνουν χώρα εορτές και τελετές”.

Άλλωστε όπως έχει παγίως κριθεί, (ΣτΕ 1397/1995, Ολομ. 1430/1981), η δημιουργία των Ο.Τ.Α. και οι συναφείς με αυτή ρυθμίσεις, όπως ο καθορισμός ορίων, έκτασης και έδρας τους, δεν αποτελούν τοπικές υποθέσεις, αλλά θέματα γενικότερης σημασίας, για τη ρύθμιση των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, τόσο το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, όσο και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.
Η αντίθετη εκδοχή θα είχε ως συνέπεια να επιτρέπεται η διαιώνιση διενέξεων τοπικιστικού χαρακτήρα, σχετικών με την έδρα του Ο.Τ.Α., ο καθορισμός της οποίας δεν αποτελεί, άλλωστε, τοπική υπόθεση (ΣτΕ 1397/1995), ενώ ο σκοπός του νόμου ήταν, αντιθέτως, να δημιουργηθούν νέοι Ο.Τ.Α. ευρύτερης περιφέρειας, απαλλαγμένοι από τα προβλήματα αυτά.
Για ‘όλα τα παραπάνω να καταγγελθεί η μεθόδευση στο αρμόδιο υπουργείο, καθώς και στις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Απο:http://antigoldgreece.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου