Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για παραβιάσεις νομοθεσίας στις Σκουριές

Τριάντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Πάνο Σκουρλέτη διατυπώνοντας σοβαρές ανησυχίες για τεχνικές ελλείψεις και παραβίαση νομοθεσίας σε εγκεκριμένες μελέτες του Υποέργου Σκουριών.

Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με γνωμάτευση καθηγητή του ΑΠΘ, «τα εδάφη-πετρώματα της περιοχής Πιάβιτσας-Σκουριών έχουν πολύ υψηλό γεωχημικό υπόβαθρο λόγω της θειούχου μεταλλοφορίας. Το αρσενικό, το κάδμιο, το χρώμιο, το νικέλιο, το αντιμόνιο και ο ψευδάργυρος περνούν τα όρια συγκεντρώσεων μέτριας-υψηλής επικινδυνότητας. Οι συγκεντρώσεις αρσενικού και καδμίου στο σύνολο της περιοχής βρίσκονται εκτός ορίων.»

Διατυπώνεται έτσι ο κίνδυνος ότι «κατά τη μεταλλευτική δραστηριότητα τα εδάφη αυτά θα αποκαλυφθούν και θα εκτεθούν είτε στο ανοιχτό όρυγμα εξόρυξης είτε στις περιοχές των επιφανειακών αποθέσεων. Η έκθεσή τους στο νερό της βροχής θα έχει ως αποτέλεσμα, τα νερά που θα συλλέγονται εντός του εργοταξίου ή που θα διηθούνται μέσω των αποθέσεων ή που θα οδηγούνται εντός των στοών να είναι αρκετά επιβαρυμένα.»