Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι! Και όλοι μαζί να συναντιόμαστε στους δρόμους του αγώνα!

20 Μάρτη του 2012

Η εταιρία οργανώνει 500 εργαζόμενους και τους στέλνει με λεωφορεία της, για να επιτεθούν σε 30 πολίτες (μισοί απ' αυτούς γυναίκες), ενάντιοι στην εξόρυξη χρυσού, που βρίσκονταν στο βουνό, στις Σκουριές. Τέτοια παλικάρια!