Πάει ο παλιός ο χρόνος.

Είθισται τις μέρες του έτους που παρέρχεται ή στις αρχές αυτού που έρχεται να γίνονται ανασκοπήσεις και αναδρομές στα πιο “σημαντικά”/“συνταρακτικά” γεγονότα, αυτά δηλαδή που “χαρακτήρισαν” το πιο κοντινό ή άμεσο παρελθόν.