Αγανακτισμένοι Μοτοσυκλετιστές Ελλάδας - Αττική 58η Μοτοπορεία διαμαρτυρίας

Την Παρασκευή 26 Απριλίου οι "Αγανακτισμένοι Μοτοσυκλετιστές Ελλάδας", ως ένδειξη συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, θα παραδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικός Χρυός Α.Ε...     

                 

Αγανακτισμένοι Μοτοσυκλετιστές Ελλάδας - Αττική 58η Μοτοπορεία διαμαρτυρίας

Την Παρασκευή 26 Απριλίου οι "Αγανακτισμένοι Μοτοσυκλετιστές Ελλάδας", ως ένδειξη συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής, θα παραδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικός Χρυός Α.Ε...     

                 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ